Ketua : Putu Ayu Danti Dhammani 

Wakil Ketua 1 : Made Indira Paramita 

Wakil Ketua 2 : Made Riana Dwiyani 

Sekretaris 1 : Ni Putu Laksmi Devi Mahayani 

Sekretaris 2 : Putu Dita Wulandari Sumantra 

Bendahara 1 : Berlian Chrisanty Natalia Waruwu

Bendahara 2 : Nayika Kumara